Khung tập đi cho trẻ bại não

1.800.000 

Khung tập đi cho trẻ em bại não, chậm phát triển tâm thần vận động, di chứng yếu liệt sau viêm não, viêm màng não…