Chuyển khoản ngân hàng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI – MST: 0700786967

1. TK: 0711000233829 Vietcombank Hà Nội – chi nhánh Thanh Xuân – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

2. TK: 020074303480 Sacombank Hà Nội – chi nhánh Kim Liên – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

3. TK: 1303206366421 Agribank Hà Nội – chi nhánh Hà Thành – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

4. TK: 108003612192 Viettinbank Hà Nội – chi nhánh Đống Đa – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

5. TK: 12810000384865 BIDV Hà Nội – chi nhánh Chương Dương – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

6. TK: 19026815778022 Techcombank Hà Nội – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi