Hiển thị tất cả 8 kết quả

15.000.000 
18.000.000 

Đào Tạo Kỹ Năng Lâm Sàng

Mô hình đào tạo thực hành nội soi

10.000.000 

Đào Tạo Kỹ Năng Lâm Sàng

Mô hình thực hành chọc dịch màng phổi

28.000.000 

Đào Tạo Kỹ Năng Lâm Sàng

Mô hình thực hành chọc dò tủy sống

30.000.000 

Đào Tạo Kỹ Năng Lâm Sàng

Mô hình thực hành hút đờm cho bệnh nhân

12.000.000 

Đào Tạo Kỹ Năng Lâm Sàng

Mô hình thực hành nối đoạn ruột

900.000