Mô hình thực hành hút đờm cho bệnh nhân

12.000.000 

Mô hình thực hành hút đờm cho bệnh nhân giúp đào tạo kỹ năng hút đờm rãi ở những bệnh nhân thở máy, đặt ống nội khí quản, mở khí quản, bệnh nhân hôm mê hoặc nằm bất động… thích hợp cho giảng dạy và học tập kỹ năng lâm sàng điều dưỡng tại các trường đại học, cao đẳng y.