Mô hình đào tạo phẫu thuật nội soi khớp gối

18.000.000 

Mô hình đào tạo phẫu thuật nội soi khớp gối mô phỏng chính xác đầu gối của người với đầy đủ các chi tiết giải phẫu, có các đường vào trong phẫu thuật nội soi, hỗ trợ nhiều phương pháp phẫu thuật… là công cụ tuyệt vời để đào tạp phẫu thuật nội soi khớp gối.