Mô hình chọc dò tràn dịch tràn khí màng phổi

15.000.000 

Mô hình chọc dò tràn dịch tràn khí màng phổi thích hợp dùng trong các trường đại học y, khoa hô hấp của các bệnh viện…giúp đào tạo kỹ năng tiền lâm sàng chọc và dẫn lưu tràn dịch tràn khí màng phổi. Mô hình có hệ thống cảnh báo điện tử cao cấp.