Máy massage điện sinh học thế hệ mới DDS3

5.500.000 

– Giao diện tiếng Việt

– Đầy đủ cấu hình phụ kiện

– Thêm 1 cổng ra điện <=> sử dụng đồng thời 2 loại chức năng điện trong cùng 1 thời điểm